banner banner

Privacy beleid computergebruik, app, bestanden en de Wet bescherming persoonsgegevens

De service en het gebruik van de gratis app wordt aangeboden door het bedrijf polette Ltd, geregistreerd in het Commerce Registry en in de Hong Kong bijzondere administratieve regio onder nummer 59359232-000-01-12-5 welk hoofdkantoor is gevestigd op 39 Queen’s road, Central, Central Hong Kong. Dit staat onder de autoriteit van de heer Pierre Wizman. Deze DIENST wordt voorzien door polette tegen geen kosten en is bedoeld voor gebruik zoals deze is. Deze pagina wordt gebruikt om bezoekers te informeren over ons beleid en de verzameling, het gebruik, en openbaarmaking van persoonlijke informatie als iemand heeft besloten om onze service te gebruiken. Als je kiest om onze diensten te gebruiken, dan ga je ook akkoord met de verzameling en het gebruik van informatie in verband met dit privacy beleid. De website en de app zouden gebruik kunnen maken van services door derden die informatie kunnen verzamelen die gebruikt worden om je te identificeren. De link naar het privacybeleid van derden die services leveren die gebruikt worden door de app: https://www.facebook.com/about/privacy/update/printable Internetgebruikers hebben de vrije bevoegdheid om informatie over zichzelf te verstrekken. Het is niet verplicht om persoonlijke informatie te verschaffen om de website te gebruiken. Niettemin, betekent registratie op de website de verzameling, door polette Limited, van verschillende types persoonlijke informatie van de website gebruikers (zoals e-mail, adresgegevens, namen…). Internetgebruikers die geen informatie willen verschaffen die benodigd is voor het gebruik van de diensten die aangeboden worden op de huidige website, zowel voor zover nodig voor het aanmaken van een persoonlijke account, zullen de diensten van de uitgever niet kunnen gebruiken en geen bestelling kunnen plaatsen op de huidige website. We willen je informeren dat elke keer dat je onze diensten gebruikt, in geval van een fout in de app, wij data en informatie verzamelen (met behulp van producten van derden) die op je telefoon Log Data heten. Deze Loga Data kunnen informatie bevatten zoals het Internet Protocol (“IP”) van je telefoon, de naam van het apparaat, besturingssysteem versie, de instellingen van je app wanneer je de service gebruikt, het tijdstip en de datum waarop op je de service gebruikt en andere statistieken.

In het geval van een bestelling op de huidige website, is de informatie gerelateerd aan de verzameling van betalingsinformatie inclusief credit card gegevens en het gebruik voor commerciële identificatiedoeleinden onderhevig aan de toestemming van de betreffende persoon, door middel van de verschillende formulieren aanwezig op de huidige website. De verzamelde data zijn noodzakelijk voor het behoorlijke beheer van de diensten aangeboden op de huidige website en ook met betrekking tot de contractuele verplichtingen van polette Limited (naam, e-mail adressen, adressen..). Deze data zijn opgeslagen door de uitgever in deze unieke hoedanigheid en de uitgever neemt het op zich om deze niet in een andere context te gebruiken, of deze te communiceren met derden, behalve met de expliciete toestemming van de gebruiker of in het geval de wet daartoe verplicht.

De contactgegevens van alle geregistreerde gebruikers op de huidige website zijn opgeslagen voor de periode van een jaar, een redelijke periode, noodzakelijk voor het behoorlijke bestuur van de website en voor een normaal gebruik van de data. Deze data zijn opgeslagen onder beveiligde omstandigheden, volgens de huidig beschikbare middelen. In overeenstemming met het laatstgenoemde, hebben internetgebruikers het recht om bezwaar te maken, vragen te stellen, toegang te krijgen en de data die zij hebben verschaft aan te passen. Om dit te doen, moeten ze eenvoudigweg een verzoek sturen naar de klantenservice van de huidige website sturen met behulp van het contactformulier. De verzamelde persoonlijke gegevens zijn onderhevig aan een technische verwerking en zijn exclusief gereserveerd voor de beheerder van de website. Deze beheerder is Mr Pierre Wizman.

De uitgever zal alle persoonlijke data gerelateerd aan de internetgebruiker moeten moeten sturen naar de politie (op gerechtelijk bevel) of naar ieder ander (op het verzoek van de rechter). Het IP-adres van je computer kan onderhevig zijn aan een overeenkomst met de echte identiteit ingeschreven bij je internet provider. Deze Dienst kan links naar andere websites bevatten. Houd er rekening mee dat deze websites niet door ons beheerd worden. Daarom adviseren je ten sterkste om het Privacybeleid van deze websites te lezen. We hebben geen controle over en nemen geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, het privacybeleid, of praktijken van websites of diensten door derden. Onze diensten zijn niet gericht aan personen jonger dan 13 jaar oud. We verzamelen niet opzettelijk persoonlijke gegevens van kinderen jonger dan 13. In het geval we ontdekken dat een kind jonger dan 13 jaar ons persoonlijke informatie heeft verschaft, zullen we deze onmiddellijk van onze servers verwijderen. Als je ouder of voogd bent en bewust dat je kind ons persoonlijke informatie heeft verschaft, neem dan alsjeblieft contact op, zodat we het nodige kunnen ondernemen. Herziening beleid: we kunnen ons privacybeleid van tijd tot tijd herzien. Het is daarom ons advies dat je deze pagina periodiek herziet voor mogelijke wijzigingen. We zullen je op de hoogte houden van mogelijke veranderingen door het nieuwe Privacybeleid te publiceren op deze pagina. Dit beleid is van kracht vanaf 2020-04-15.

Cookie bestanden

Om alle website gebruikers een optimale ervaring te geven tijdens het bezoeken van de huidige website en ook te zorgen dat verschillende apparaten en applicaties goed functioneren, kan de beheerder van de website een cookie-bestand op de computer van de gebruiker plaatsen. Deze cookie wordt gebruikt om informatie op te slaan in relatie tot het bezoeken van de website (datum, bezochte pagina’s, tijdstippen) en ook mogelijk ingevoerde data die de gebruiker tijdens het bezoek heeft ingevuld (zoekopdrachten, e-mail adres, wachtwoord).

Deze cookies zijn bedoeld om opgeslagen te worden op de computer van de websitebezoeker voor een niet nader bepaalde tijd tot geen cookie en kunnen gelezen en gebruikt worden door de uitgever gedurende een volgend bezoek door de gebruiker aan de huidige website. De gebruiker heeft de mogelijkheid om dit bestand te blokkeren, de bewaarperiode aan te passen, of om deze cookie te verwijderen met gebruik van de internet-browser (normaalgesproken hulpmiddelen of opties voor privacy en vertrouwelijkheid). In zo’n geval zal het bezoek van de website niet optimaal zijn. Als het systematisch uitschakelen of blokkeren van cookie-bestanden op het internet de internetbrowser van de bezoeker verhindert om volledig gebruik te maken van bepaalde diensten of functionaliteiten die beschikbaar zijn gesteld door de uitgever, zal deze verkeerde werking in geen enkele manier als schade beschouwd worden aan de gebruiker en heeft die geen recht op wat voor compensatie dan ook. Als je vragen of suggesties hebt over dit Privacybeleid, aarzel niet om contact op te nemen via het contactformulier op deze website.