banner banner

Computergebruik, bestanden en de Wet bescherming persoonsgegevens

Klanten hebben de mogelijkheid om persoonlijke informatie over henzelf te verstrekken. Het verstrekken van deze informatie is niet nodig om de website te gebruiken, maar is wel nodig om te registreren als gebruiker van de website. Internetgebruikers die niet wensen om de informatie te verstrekken die nodig is om de diensten te gebruiken, en indien van toepassing nodig is om een persoonlijke pagina aan te maken, kunnen geen gebruik maken van de door de redacteur aangeboden diensten en producten op de hele website.

In het kader van informatie omtrent het doen van bestellingen op deze website en het verzamelen van informatie inclusief credit card nummer en het gebruik ervan voor commerciële identificatie is onderworpen aan het verkrijgen van toestemming van de betrokken gebruiker van de website. De verzamelde gegevens zijn nodig voor het beheer van de informatie die aangeboden wordt op deze website en om te voldoen aan de contractuele verplichtingen die de beheerder van de website is aangegaan. Deze gegevens worden bewaard door de beheerder van de website in deze unieke hoedanigheid en de beheerder stemt niet in om deze gegevens te gebruiken in een andere context, noch om de gegevens te delen met derden zonder de nadrukkelijke toestemming van de gebruiker of wanneer de wet daartoe verplicht.

De contactgegevens van alle geregistreerde gebruikers die aangemeld zijn op de website worden opgeslagen voor een periode van een jaar, een duur die redelijkerwijs nodig is voor het goede beheer van de website en het normale gebruik van de gegevens. Deze gegevens worden bewaard onder veilige omstandigheden, met behulp van de huidig beschikbare technische hulpmiddelen, in overeenstemming met de bepalingen van de lokale Wet bescherming persoonsgegevens. Volgens de laatstgenoemde wet, hebben gebruikers het recht op oppositie, bevraging, toegang en rectificatie van het beschikbaargestelde. Hiertoe kan men verzoeken bij de beheerder van de website, door een bericht te sutren via de contact pagina of via de post aan het hoofdkantoor van de genoemde beheerder van de website. De verzamelde persoonsgegevens worden verwerkt door de computer en zijn exclusief voorbehouden aan de beheerder van de website. De verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens is de heer Pierre Wizman, wiens gegevens aan het begin van deze algemene voorwaarden vermeld zijn.

De beheerder van de website moet alle persoonlijke gegevens van een gebruiker beschikbaar stellen (na juridische vordering) of aan een persoon (in opdracht van een rechter). Het IP-adres kan dan worden verbonden met de abonneegegevens van uw ISP (Internet Service Provider).

Verklaringen met betrekking tot het gebruik van 'cookies'

Om alle bezoekers van de website in staat te stellen om deze website optimaal te gebruiken en een goede werking van de verschillende functies, interfaces en applicaties mogelijk te maken, kan de beheerder van de website een cookie op de computer van de gebruiker installeren. Deze cookie wordt gebruikt om informatie met betrekking tot het bezoek van de website (datum, pagina, tijd), evenals alle door de gebruiker tijdens zijn of haar bezoek ingevoerde gegevens (zoektermen, login, email en wachtwoord) op te slaan.

Deze cookies zijn bedoeld om op de computer van de gebruiker van de website bewaard te worden voor een wisselende duur, totdat ze niet meer gebruikt worden en kunnen worden gelezen en gebruikt door de beheerder van de website tijdens een volgend bezoek van de internetgebruiker op de website. De gebruiker heeft de mogelijkheid om het cookie te blokkeren, de bewaartermijn aan te passen, of om het cookie te verwijderen via de internetbrowser (meestal via gereedschappen, opties of privacy). In dat geval kan het zijn dat het gebruik van de website niet optimaal is. Als de browser dusdanig ingesteld is dat cookies systematisch uitgeschakeld zijn, kan het zijn dat bepaalde diensten of functies die door de beheerder van de website aangeboden zijn niet werken. In het geval van wat voor vorm van schade dan ook heeft de gebruiker geen recht op enige schadevergoeding als gevolg daarvan.